Techniek - Uitrusting

lijn1.gif (3257 bytes)

Normaal proberen wij jullie in de rubriek 'Techniek' altijd zoveel mogelijk nuttige informatie te geven omtrent het offroaden en het onderhoud aan je 4x4. Ditmaal vonden we een lachwekkend stukje waarin iemand uitlegt wat je eigenlijk allemaal aan gereedschappen bij je moet hebben voor in-field-repairs. Dit is absoluut een stukje wat geheel in het straatje van de ChaosBoyz valt... ;-)

Ik doe nu zo'n slordige 10tal jaren aan 4x4 rijden, en heb bijgevolg in de loop der jaren al enkele kleine technische probleempjes meegemaakt, zoals slijk in de motor op Jamboree, afgebroken chassisteunen, kromme cardanassen, bomen die geen voorrang verlenen, montage van verhogingskits, sperren en andere folterwerktuigen. Zodoende heb ik mij meer en meer bezig gehouden met de vraag, wat het elementaire gereedschap is dat elke goede 4X4 rijder altijd in zijn auto moet hebben, zonder daarom met een volledig uitgeruste montagewerkplaats te moeten zeulen. Ik ben daarbij tot de volgende conclusie gekomen :

BELANGRIJKE CONCLUSIE : Als U zorgvuldig de hogervermelde stukken gereedschap in uw jeep meeneemt, kan U gerust zijn dat U bij eender welk defect de nodige herstellingen snel, vakkundig en zonder ergernis kunt uitvoeren. Sluit U voor alle zekerheid toch maar aan bij de ANWB. De eerlijkheid gebiedt mij te vermelden, dat ik geïnspireerd werd door "Four Wheeler Magazine" om mijn Vlaamse 4x4 wederervaringen hier op papier te zetten.

Bron: Michael Magnus

[ vorige pagina ]

lijn1.gif (3257 bytes)